Produkter & tjänster

HPT - Lågtrycksplasmabehandling

plasma products plasma cleaners

Hennikers HPT-serie är mikroprocessorkontrollerade bordssystem för lågtrycksplasmabehandling som är ideala för rutinmässigt laboratoriearbete, forskning och utveckling samt lättare industriella applikationer. Tack vare deras användarvänlighet och pålitlighet är de det naturliga valet för många världsledande företag och institut, där de används för att rengöra ytor och aktivera material för att öka vätbarhet och förbättra vidhäftningsförmåga.

Alla enheter levereras med en integrerad tryckmätare och exakt gasflödesregulator samt en lämplig vakuumpump - allt som behövs för att komma igång. Recept är lagrade och åtkomliga via en intuitiv touch screen kontroll och kan startas igång med en enkel knapptryckning, och eftersom inga analoga timer eller opålitliga nålventiler används garanteras processens repeterbarhet vid varje körning.

Hennikers HPT-system är perfekta för ytrengöring, ytpreparering och ytmodifiering av en rad olika material, inklusive glas, polymerer, keramer, plaster och kompositer. Huvudapplikationer inkluderar utveckling av fogningsteknik för kompositer, mikroflödessystem med PDMS, provrengöring för mikroskopi, optikrengöring, metallrengöring, biomedicinska applikationer, polymerforskning och tillverkning av medicinsk utrustning.

HPT system för lågtrycksplasma:

  • HPT-100: 100mm diameter cylinderformad kammare (2 liters volym)
  • HPT-200: 150mm diameter cylinderformad kammare (5 liters volym)
  • HPT-300: 200mm x 200mm rektangulär kammare (12.5 liters volym), med brickor för flera delar
  •  HPT-500: 240mm x 240mm rektangulär kammare (23 liters volym), med brickor för flera delar

plasma products plasma treatment range

Nebula – Lågtrycksplasmabehandling

plasma products nebula software portals

Hennikers NEBULA-serie för plasmabehandling vid låga tryck är fristående system med högkapacitetskammare för större artiklar eller flera mindre delar i samma omgång. De är väl lämpade för såväl rutinmässig industriell användning som utveckling av nya processer och ytkemi. NEBULA plasmabehandlingssystem har ett stort HMI-gränssnitt och kontrolleras via ett industriellt PLC-system. De stödjer användarnivåer från vanlig operatör, som endast kan köra de olika programmen, till full administratör, som har möjlighet att skapa användare, redigera och testa nya program. Tack vare deras flexibilitet och robusthet används de för applikationer där pålitlighet och flexibilitet är av yttersta vikt.

Alla NEBULA-system kan konfigureras med en rad olika tillval, däribland horisontell och vertikal provinförsel samt en roterande trumma för att behandla många mindre delar eller till och med pulver. Användaren kan specificera upp till tre gasinflöden samt en exakt monomerdosering för plasmabeläggningsapplikationer. På detta sätt kan enklare rengörings- och aktiveringssteg kompletteras för att producera permanenta polymerbeläggningar på många ytor.

Henniker Plasmas NEBULA-system är perfekta för rengöring, aktivering och beläggning av ett stort antal material. Huvudapplikationer inkluderar ytpreparering för att förbättra vidhäftningsförmåga och polymerisering för att producera hydrofila eller hydrofoba beläggningar.

 • werking bij

  NEBULA lågtrycksplasmasystem:

  • NEBULA-30: 30 liters processkammare (300x300mm x 375mm D)
  • NEBULA-50: 50 liters processkammare (300x300mm x 600mm D)
  • NEBULA-100: 100 liters processkammare (400x400mm x 600mm D)
  • NEBULA-150: 150 liters processkammare (400x600mm x 600mm D)

Atmosfärisk plasmabehandling

plasma products atmospheric plasma cirrusCirrus atmosfäriska plasmasystem ger lokal förbättring av vidhäftningsförmågan hos en rad olika material.

Det är ett kompakt fristående instrument som riktar en kontinuerlig plym (8–10 mm bred) av lågtemperatursplasma mot ytan och som enkelt kan integreras i produktionslinjer och monteringsband med eller utan robot. Cirrus använder tryckluft och kräver ingen speciell gas eller extra tillbehör. En D-subkontakt på bakre panelen tillåter att start/stop av plasman triggas av en extern signal från linjen.

Nimbus atmosfäriska plasmasystem är motsvarande version med dubbla plasmamunstycken. Plasmazonerna kan appliceras mot olika områden eller överlappa för att täcka en större area.

Atmosfärisk plasma för rengöring och aktivering av:

 • Polymerer
 • Metaller
 • Keramer
 • Glas
 • Komposit

Fördelar med atmosfärisk plasma:

 • Snabb lokal förbehandling av beståndsdelar med atmosfärisk plasma innan vidhäftning
 • Ultrafin rengöring med atmosfärisk plasma
 • Ytaktivering med atmosfärisk plasma
 • Högkvalitativa behandlingar
 • Mycket låg driftkostnad och enkel integration i automatiserade linjer
 • Atmosfärisk plasmabehandling:


Plasmarengöring för mikroskopi

henniker plasma treatment tem sample plasma cleanerHennikers plasmarengörare för mikroskopiapplikationer är bordssystem designade för snabb och effektiv rengöring av TEM provhållare och SEM-stubbar till låg kostnad.
TEM plasmarengöraren är helt automatiserad och levereras med standardadapter som är kompatibel med de flesta provhållare som tillhandahålls av de största mikroskoptillverkarna.

Plasmaeffekten är fullt variabel inom 0-100W, vilket ger en kontrollerbar och skonsam rengöringsprocess.

TEM plasmarengörare / plasma asher tillval:

TEM plasmarengörare är en applikationsspecifik produkt för lågtrycksplasmarengöring och beredning av elektronmikroskopiprover, inklusive:

 • Lågeffektsanvändning
 • Frontladdning av TEM provhållare
 • Rengöring av TEM grids och SEM stubs
 • Re-entrant style införsel av provhållare
 • Dubbla gasinflöden för O2/Ar och andra gaser

Plasmarengörare för mikroskopi


Utrustning för yttestning

Easy test dyne pens

dyne pen henniker plasma treatment

Easy test dyne pens är testpennor som möjliggör snabb utvärdering av ytenergi. Ytenergi är den egenskap hos ytan som uppstår från obalanserade molekylära krafter vid eller nära ytan, jämfört med dem i materialets inre, och ger en snabb indikation på ytans vidhäftningsförmåga och vätbarhet.

När en vätska appliceras till en yta och vätskans ytenergi är högre än ytenergin hos materialet kommer vätskan tendera att bilda droppar. Om ytenergin hos vätskan är lägre än för ytan som den appliceras på kommer vätskan att spridas ut eller väta ytan. Det är vad Dyne-testet baseras på..

Dyne Pens:

Pennorna är fyllda med Dyne testbläck med varierande ytspänning, från 28mN/m till 105mN/m. Pennan dras över en behandlad yta och om vätskan drar ihop sig eller formar droppar på ytan så är ytenergi lägre än motsvarande ytspänning i testpennan, vilket indikerar att plasmabehandling inte har genomförts. Easy Test Dyne pennor är tillgängliga för snabb leverans.


Bärbar kontaktvinkelmätare

plasma products contact angle measurement

PGx är en fullt automatiserad, bärbar kontaktvinkelmätare som mäter ytvätning och absorption in-situ på praktiskt taget alla ytor, oavsett storlek eller form.

Med en area på endast 90mm x 55mm och en vikt på blygsamma 400g är det den minsta kontaktvinkelmätaren på marknaden, med funktioner som tidigare setts endast i större laboratorieinstrument. PGx möjliggör direkt testning av ytor hos i princip alla 3D-objekt utan att behöva dela provet.
Det enda som krävs är att placera PGx bärbara kontaktvinkelmätare på provet eller beståndsdelen och trycka på knappen. Instrumentet levererar automatisk en exakt kalibrerad droppe på ytan och den inbyggda kameran filmar en videosekvens av ytvätningen med en bildhastighet på 80 rutor per sekund. Resultatet visas som en statisk kontaktvinkel eller som dynamisk vätning över tid, vilket ger detaljerad information om interaktionen mellan vätska och substrat från ett helt bärbart instrument.

PGX portabel kontaktvinkelsmätare:

PGx Contact Angel Measurement Meter används inom en rad olika industrier och är särskilt lämplig för bedömning av prover och ytor både före och efter plasmabehandling, då den är förenlig med både ASM D-724 och ASTM D-5946.

 • 0.2uL till 10uL droppstorlek
 • lägen för touch down, impact och manuell droppapplicering
 • inbyggd, automatisk kalibrering
 • automatisk provtagning i både statiskt och dynamiskt läge
 • vidhäftning (limning, fogning)
 • absorption
 • ytkontaminering (rengöring)
 • vätbarhet (tryck, målning, beläggning)

Tjänster

Proof of concept

henniker plasma services plasma process development

Vi har full förståelse för att plasmateknik kan vara nytt för er och det är helt ok, vi hjälper gärna till.
Vi diskuterar gärna de förväntningar ni har, både tekniska och kommersiella, och åtar oss därefter att genomföra några initiala konceptvalideringsbehandlingar, helt kostnadsfritt, för att hjälpa er besluta om något av våra plasmasystem kan vara till nytta för er..

Vi har omfattande teknisk kunskap, applikationskännedom och givetvis ett brett utbud av plasmabehandlings- och yttestningssystem till vårt förfogande. Om plasmabehandling inte är lämpligt (vilket ibland inträffar), kan vi även bistå med att fastställa det. Ofta kan vi då komma med förslag på alternativ eller peka er i rätt riktning.

Hyrsystem

Vi har normalt sett ett brett utbud av plasmabehandlingssystem, både standardmodeller och mer anpassade modeller, tillgängliga för omedelbar uthyrning till låga kostnader.
Om ett direkt inköp av ett system inte är den bästa lösningen för er och om ni skulle besluta, efter att ha provat utrustningen och processen, att plasmabehandling är rätt för er produkt, så avsätter vi en del av hyran mot ett regelrätt köp.

Hos oss kan ni köra på det säkra alternativet, att hyra en plasmabehandlingsenhet först, och sen bestämma er. Vi är övertygade om att inga processer eller problem inte kan lösas genom att arbeta tillsammans.

Plasmaprocessutveckling

Under utveckling av plasmaprocesser jobbar vi tillsammans med våra kunder för att anpassa den plasmabehandling som bäst möter deras behov. Vi utför processutveckling antingen in-house eller on-site för en rad olika applikationer, baserad på vår omfattande erfarenhet.

Till att börja med tar vi gärna emot era prover efter en inledande diskussion för att fastställa den optimala behandlingen för dem. Dessa preliminära tester är alltid gratis. Efter den initiala processutvecklingen kan en detaljerad behandlingsplan tas fram. I detta skede är vi normalt sett redo att offerera ett specifikt system och/eller en specifik behandling som matchar just er produkt, en tjänst som i slutändan minskar risken för er.

Plasmaprocesser:

 • Tillgång till vårt omfattande processbibliotek
 • Utförliga yttestningsmetoder
 • Adhesions- och beläggningsprocesser

Uppdragsbehandlingar

Vi erbjuder snabba och kostnadseffektiva plasmabehandlingar på uppdrag för allt från mindre, enstaka förfrågningar till fortlöpande produktion.

Uppdragsbehandling är ett kostnadseffektivt sätt att utnyttja de unika fördelar som plasmabehandling medför när kapitalinvesteringen för en egen utrustning inte kan motiveras, till exempel vid enstaka ordrar eller korttidstillverkning.
Vår plasmabehandlings- och testanläggning är utrustad med ett omfattande utbud av plasmabehandlingsutrustning för allt från rengöring, ytaktivering, beläggning och etsning. Både behandlingar i vakuum och atmosfärstrycksbehandlingar kan användas för uppdragsbehandling med snabb turnaround.

Några av våra kunder

 • BAE SYSTEMS
 • BOC Linde
 • BP
 • Batu Uni
 • Boc Lgo
 • Bradford Uni
 • CCLRC
 • Expro
 • HP
 • Heriot Watt University
 • Hoya
 • IAC
 • Imperial College London
 • Kingspan
 • Leonardo
 • McLaren
 • Merck
 • Microvisk Technologies
 • PPE
 • Reinnervate
 • TWI
 • Teledyne
 • Tyndall
 • Cabridge Uni
 • Cooper Vision
 • Huf
 • Morgan
 • Npl
 • Oxford Nano
 • Oxford Uni
 • Prp
 • Qmul
 • Selex
 • Walker Filtration
 • Warwick Uni
 • Astrego Diagnostics
 • Mid Sweden University
 • Mips Ab
 • Stockholm University
 • KTH Royal Institute Of Technology
 • Uppsala University

Kontakta oss


Contact: 3 Berkeley Court, Manor Park
Runcorn, WA7 1TQ
United Kingdom

+44(0)1925 830 771
info@henniker-plasma.se


 VAN LOENEN
ISO 9001 Henniker Logo